top of page

 

PREGÀRIA A LA MARE DE DEU DELS DOLORS

Mostreu-vos mare i patrona
dels fills vostres congregants,
escolteu sempre a tot hora
ses pregaries suplicants.
Empareu-los en la vida
Assistiu-los en la mort,

Reina i mare dolorosa
Escolteu nostres clamors.

De genolls al vostre altar
aquesta Vila us demana,
que us digneu ara acceptar

ser sa Reina i Sobirana.
En vostra capella honrada
Us tindrem sempre amb fervor,

Reina i mare...

Puix amb Déu sou poderosa
oh mare dels set dolors,
nostra Vila pietosa
implora vostres favors.
Com demanen a la rosa
Les abelles ses olors.

Reina i mare...

 

IMG_9912.JPG
bottom of page